CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A ACTIVITATS PREPARATÒRIES DE PROJECTES COORDINATS 2018

La finalitat d'aquesta convocatòria és recolzar i impulsar, mitjançant activitats preparatòries, la realització de projectes de recerca/innovació en els quals participen de manera conjunta i coordinada personal d'ambdues entitats, així com enfortir la col·laboració entre investigadors de la UPV i personal de centres adscrits a FISABIO, particularment dels Departaments de Salut de Xàtiva-Ontinyent, Elda, Sant Joan d'Alacant, Marina Baixa, Gandia, Alcoi, Sagunt, València-Arnau de Vilanova-Llíria, Requena, Valencia-Doctor Peset, així com FISABIO-Salut Pública i FISABIO-Oftalmalogía Mèdica.

Amb aquestes accions es pretén generar sinergies entre els diferents investigadors i professionals dels dos organismes, que donen lloc a projectes de recerca amb gran potencial cientificotècnic orientats cap a temes innovadors, amb atractiu per a aconseguir inversió pública i privada de convocatòries nacionals i internacionals (entre uns altres, el programa H2020) d'interès, així com accions d'innovació.

La concessió de les ajudes previstes es realitzarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

Per al coneixement mutu sobre les línies de recerca existents i la identificació de possibles col·laboracions es realitzaran tres Jornades de Cooperació UPV-FISABIO, una el dia 08 de juny de 2018 en l'Hospital Verge dels Lliris (Alcoi), una el dia 11 de juny de 2018 en el Hospital Universitari Doctor Peset (València) i un altra el dia 15 de juny de 2018 en l'Hospital Francesc de Borja (Gandia).

La proposta de projecte haurà d'anar signada per cadascun dels investigadors principals de cada organisme.

Per a més informació llegir detingudament les bases de la convocatòria.

DOCUMENTS DE LA CONVOCATÒRIA 2018

DOCUMENTS D'ANTERIORS CONVOCATÒRIES
DOCUMENTS DE LA CONVOCATÒRIA 2017

Programa de colaboració UPV-FISABIO

(veure programa)