IV CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A ACTIVITATS PREPARATÒRIES I PROJECTES D’INNOVACIÓ 2019

La finalitat d'aquesta convocatòria és recolzar i impulsar la realització de Activitats Preparatòries i Projectes d’innovació en els quals participen de manera conjunta i coordinada personal d'ambdues entitats, així com enfortir la col·laboració entre personal investigador de la UPV i personal de centres adscrits a FISABIO, particularment dels Departaments de Salut de Xàtiva-Ontinyent, Elda, Sant Joan d'Alacant, Marina Baixa, Gandia, Alcoi, Sagunt, València-Arnau de Vilanova-Llíria, Requena, Valencia-Doctor Peset, Elx Hospital General, Elx-Crevillent, Torrevieja, Orihuela i La Ribera així com FISABIO-Salut Pública, Centre de Transfusió de la C.V., Hospital de San Vicente, Hospital La Pedrera, Hospital Doctor Moliner, Hospital Pare Jofré i FISABIO-Oftalmalogía Mèdica.

Amb aquestes accions es pretén generar sinergies entre el personal investigador i professionals dels dos organismes, que donen lloc a projectes de recerca/innovació amb gran potencial cientificotècnic orientats cap a temes innovadors, amb atractiu per a aconseguir inversió pública i privada de convocatòries nacionals i internacionals (entre uns altres, el programa H2020).

La concessió de les ajudes previstes es realitzarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

La sol·licitud es presentarà a través del Portal de Convocatòries de Fundanet de FISABIO, seleccionant el subprograma desitjat, i omplint la información requerida en el propi Portal, enllaç Portal.

La proposta de projecte haurà d'anar signada per cadascun dels investigadors principals de cada organisme.

Per a més informació llegir detingudament les bases de la convocatòria.

DOCUMENTS DE LA CONVOCATÒRIA 2020

 


Programa de col·laboració UPV-FISABIO