III CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A ACTIVITATS PREPARATÒRIES I PROJECTES D’INNOVACIÓ 2019

La finalitat d'aquesta convocatòria és recolzar i impulsar la realització de Activitats Preparatòries i Projectes d’innovació en els quals participen de manera conjunta i coordinada personal d'ambdues entitats, així com enfortir la col·laboració entre personal investigador de la UPV i personal de centres adscrits a FISABIO, particularment dels Departaments de Salut de Xàtiva-Ontinyent, Elda, Sant Joan d'Alacant, Marina Baixa, Gandia, Alcoi, Sagunt, València-Arnau de Vilanova-Llíria, Requena, Valencia-Doctor Peset, Elx Hospital General, Elx-Crevillent, Torrevieja, Orihuela i La Ribera així com FISABIO-Salut Pública, Centre de Transfusió de la C.V., Hospital de San Vicente, Hospital La Pedrera, Hospital Doctor Moliner, Hospital Pare Jofré i FISABIO-Oftalmalogía Mèdica.

Amb aquestes accions es pretén generar sinergies entre el personal investigador i professionals dels dos organismes, que donen lloc a projectes de recerca/innovació amb gran potencial cientificotècnic orientats cap a temes innovadors, amb atractiu per a aconseguir inversió pública i privada de convocatòries nacionals i internacionals (entre uns altres, el programa H2020).

La concessió de les ajudes previstes es realitzarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

La sol·licitud es presentarà a través del Portal de Convocatòries de Fundanet de FISABIO, seleccionant el subprograma desitjat, i omplint la información requerida en el propi Portal, enllaç Portal.

La proposta de projecte haurà d'anar signada per cadascun dels investigadors principals de cada organisme.

Per a més informació llegir detingudament les bases de la convocatòria.

DOCUMENTS DE LA CONVOCATÒRIA 2019

DOCUMENTS D'ANTERIORS CONVOCATÒRIES
DOCUMENTS DE LA CONVOCATÒRIA 2018
DOCUMENTS DE LA CONVOCATÒRIA 2017

Programa de col·laboració UPV-FISABIO