Colaboradores

  • Bioseñales y bionálisis
  • Ingeniería y gestión sanitaria
  • Instrumentación y dispositivos médicos
  • Telemedicina
  • Otras
FISABIOi011
La Comarca dels Ports és una comarca de muntanya del nord valencià, 17 municipis de 3
comarques. 7145 habitants i una població envellida i dispersa, un 5.3% de la població viu en
masos i una densitat poblacional de 6,38 hab./km2, una de les comarques valencianes més
despoblades.
Unes muntanyes de relleu complex i canviant situat a l’extrem oriental del sistema ibèric amb una
gran riquesa paisatgística, faunística, botànica i cultural, però amb mancances importants de
serveis i infraestructures (viàries, telecomunicacions,…).
L’assistència sanitària de la comarca dels Ports s’organitza en 3 Zones Bàsiques de Salut
Vilafranca, Forcall i Morella amb 3 Centres de Salut i 15 Consultoris Auxiliars.
En aquests Consultoris Auxiliars l’assistència sanitària no és diària. En cas de necessitar
asssitència els dies que no hi ha consulta presencial, aquesta bé es realitza telefonicàment o amb
desplaçament dels equips sanitaris o de les personses sol·licitants.
Presentem proposta per establir un dispositiu que permetera valoració dels i les pacients a
distància mitjançant video alta resolució (permetria amb zoom valoració visual del pacient) i accés
als resultats de autoexamen per part dels i les pacients, acompanyants o inclús persona referent
del projecte en cada poble.
El autoexamenn podria consistir de medició PA, Sat O2%, Glucemia, ECG ( com el KardiaMobile 6L),
tira reactiva orina, otoscòpia digital, temperarura, ….
Aquesta valoració a distància permetria prioritzar desplaçaments dels pacients i/o dels
professionals i activar de manrea precoç Serveis d’Emergències Sanitàries.
Investigadors Universitaris especialitzats en Telecomunicacions, Dessarrolladors aplicacions
mèdiques, en Informatica i per contextualitzar el factor de la Ruralitat investigadors del Departament Sociologia.